Zdražení stravného

Mateřská škola Kladno, Herbenova 1900, sídlo: Dr. Foustky 1900, IČO: 75033747

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstání cen potravin a zachování kvality jídla jsme nuceni navýšit cenu stravného a to následovně od 1. 11. 2021:

děti do 6let:

přesnídávka: 10 Kč

oběd: 20 Kč

svačina: 10 Kč

děti 7leté:

přesnídávka: 11 Kč

oběd: 21 Kč

svačina: 11 Kč

 

Radka Kozelková

vedoucí kuchyně MŠ Herbenova

Herbenova 1900, Kladno 272 01 e-mail: msh.jidelna@msherbenova.cz

tel.: 602 432 48

Výsledky zápisů do MŠ a informace pro rodiče

Vážení rodiče, zde najdete seznamy přijatých dětí na obě budovy MŠ Herbenova. Číslo dítěte jste obdrželi v SMS zprávě po zápisu.

Pokud vaše dítě bylo přijato, prosíme

  • Vyzvedněte si v MŠ prázdný Evidenční list (EL) nebo si ho zde stáhněte
  • Vámi vyplněný a od pediatra potvrzený EL doneste osobně v úterý 1. a středu 2. 6. 2021, mezi 8.00 – 12.00 hodin
  • Na základě vyplněného a potvrzeného ELm bude vydáno Rozhodnutí o přijetí
  • V případě nedodržení termínu odevzdání EL bude místo Vašeho dítěte nahrazeno dalším v pořadí
  • Povinná informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 16.6.2021 od 15.00 hodin ve žluté budově Herbenova

Pokud vaše dítě nebylo přijato, prosíme

  • Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte osobně ve čtvrtek 3. 6. 2021 v době od 8.00 – 12.00 hodin v budově Herbenova
  • Zpětvzetí žádosti v případě přijetí dítěte do jiné MŠ si vyzvedněte také ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

Děkujeme!

MŠ se opět otevírá pro všechny děti

MŠ se opět otevírá pro všechny děti od pondělí 3. 5. 2021

 
* děti se již nebudou testovat, proto žádáme o respektování a dodržování všech dosavadních hygienických předpisů
 
* vstup do šaten MŠ bude umožněn vždy pouze 2 rodičům s dětmi a to pouze po nezbytnou dobu, proto zvažte včasný příchod do MŠ, ať zbytečně nečekáte venku při nepříznivém počasí. Platí pro ranní příchody i odchody v poledne a odpoledne.
 
* vstup pouze v respirátoru FFP2 a KN95

Zápisy

Vážení rodiče, v záložkách Zápisy do MŠ najdete všechny potřebné informace pro zápisy do mateřské školy Formuláře/dokumenty najdete všechny důležité dokumenty ke stažení Předem děkujeme za dodržení datumů i pokynů k jednotlivým událostem.

Znovuotevření MŠ od 12. 4. 2021 – aktualizováno

Vážení rodiče,

dovoluji si vám zaslat informace ohledně otevření mateřské školy pro předškoláky a děti rodičů pracujících v IZS od 12. 4. 2021.

Pro koho je MŠ od 12. 4. 2021 otevřena:

Pro děti, jimž bude 6 let a více k 31. 8. 2021 a pro děti pracujících rodičů v IZS.

Tato docházka je povinná pro všechny předškoláky, včetně dětí, které budou mít odklad školní docházky od 1. 9. 2021.

Testování dětí:

Testování je povinné pro všechny děti, formou antigenních testů z kraje nosu. U testování je možná přítomnost zákonného zástupce dětí a bude prováděno 2x v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) v 1. třídě ve Foustkově vile a v kanceláři v budově MŠ Herbenova. Pokud dítě přijde do MŠ v úterý nebo ve středu prvně, bude testováno v tento den.

Testování bude probíhat vždy od 6.30 do 7.30 hodin. Prosím tedy rodiče o přísné dodržení tohoto časového rozmezí. Vzhledem k začátku výuky od 8 hodin není možné děti testovat později. Je nutné počítat se zdržením 15 minut po testu, než budou výsledky. Test bude proveden v kanceláři a na výsledek si počkáte i s dítětem venku na zahradě škol.

Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid – 19 v posledních 90 dnech. Rodiče toto písemně prokáží lékařským potvrzením.

Organizace při vyzvedávání a předávání dětí:

Děti budou rozděleny do skupin po max počtu 15 dětí. Tyto skupiny se již dále nebudou mísit. Každá skupina bude v jiné třídě, ve Foustce jedna skupina, v Herbence dvě skupiny. Děti předem rozdělí třídní učitelka a ředitelka.

Děti si převezme paní učitelka mezi vchodovými dveřmi i s věcmi, proto prosím o uložení náhradního oblečení i oblečení na zahradu do pevné tašky. Do budov rodiče nesmí.

Totéž bude probíhat i při vyzvedávání dětí ze školy.

Po obědě si děti můžete vyzvedávat podle stávajícího času, jak jste zvyklí a odpoledne si děti můžete vyzvednout od 14h do 16.15h.

Do mateřské školy nebudou i nadále přijímány děti s respiračními příznaky onemocnění (rýma, kašel, nevolnost, teplota…). Pokud má dítě alergie a nemáme potvrzení od lékaře již založené, tak ho prosím také přineste.

Vždy v pondělí nahlásíte paní učitelce docházku dítěte na celý týden!

Děti nemusí mít v MŠ roušky.

Vyřiďte prosím pozdravy dětem od nás všech.

Jana Klemensová, DiS.

Ředitelka MŠ

V Kladně dne 7. 4. 2021