Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy.

Součástí školy jsou dvě budovy. Jedna je v Herbenově ulici a druhá ve vilce v ulici Dr. Foustky (historie budovy k nahlédnutí zde). Školy spolu sousedí v bezprostřední blízkosti.
Zřizovatelem MŠ je Statutární město Kladno www.mestokladno.cz
Ředitelkou školky je od 1. 8. 2015 Jana Klemensová, DiS, zástupkyní ředitelky je Iva Matějková, působící v odloučeném pracovišti Dr. Foustky.

Budovy MŠ a jejich kapacita

Kapacita školy je 109 dětí. V „Herbence“ jsou 3 třídy pro 62 dětí a ve „Foustkovně“ jsou 2 třídy pro 47 dětí.
Školky jsou obklopeny prostornými a trvale udržovanými zahradami, doplněné vhodnými herními prvky.

Školné

Školné pro rok 2021/2022 činí 595 Kč měsíčně.

Stravné

celý den 34,- Kč (děti s odloženou školní docházkou 37,- Kč)

přesnídávka 8,- Kč (9,- Kč)

oběd 18,- Kč (19,- Kč)

svačina 8,- Kč (9,- Kč)

Jídelníček k nahlédnutí zde.