Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy.

Součástí školy jsou dvě budovy. Jedna je v Herbenově ulici a druhá ve vilce v ulici Dr. Foustky (historie budovy k nahlédnutí zde). Školy spolu sousedí v bezprostřední blízkosti.
Zřizovatelem MŠ je Statutární město Kladno www.mestokladno.cz
Ředitelkou školky je od 1. 8. 2015 Jana Klemensová, DiS, zástupkyní ředitelky je Iva Matějková, působící v odloučeném pracovišti Dr. Foustky.
 

Budovy MŠ a jejich kapacita

Kapacita školy je 109 dětí. V „Herbence“ jsou 3 třídy pro 62 dětí a ve „Foustkovně“ jsou 2 třídy pro 47 dětí.
Školky jsou obklopeny prostornými a trvale udržovanými zahradami, doplněné vhodnými herními prvky.

Školné

Školné pro rok 2023/2024 činí 850 Kč měsíčně.

Stravné 

celý den 44,- Kč (děti s odloženou školní docházkou 47,- Kč)

přesnídávka 10,- Kč (11,- Kč)

oběd 24,- Kč (25,- Kč)

svačina 10,- Kč (11,- Kč)

Jídelníček k nahlédnutí zde.