Školní vzdělávací program

Od 1. 9. 2016 pracujeme podle nového ŠVP, který je shodný pro obě budovy, jeho název je Duhový svět.

Do osnov tohoto ŠVP můžete nahlédnout zde.

Zájmové činnosti dětí

  • oslavy svátků, tradic – Mikulášská, Vánoce, Masopustní karneval, Hledání velikonoční pomlázky, Čarodějnické rejdění, Den dětí, Slavnostní šerpování předškoláků
  • výuka plavání – plavecká škola Medúza (předškolní děti)
  • výlety
  • hudební koncerty ve spolupráci se ZUŠ
  • návštěvy divadel: Lampion, U zvonu, Středočeské Divadlo
  • divadelní představení v MŠ
  • návštěvy kin, výstav, Kladenského muzea atd.