Úplata za předškolní vzdělávání činí 700,-Kč na školní rok 2020/2021.

Stravné dětí do 6 let je 34, Kč.  ( přesnídávka 8,- Kč, oběd 18,-Kč, svačinka 8,-Kč)

Stravné dětí 7 let (odložená školní docházka) je 37,- Kč. ( přesnídávka 9,-Kč, oběd 19,-Kč, svačinka 9,-Kč)

Platby za školné a stravné je možné uskutečnit Inkasem nebo bankovním převodem.

Platí se v termínu okolo 5. dne v měsíci, nejpozději do 15. příslušného měsíce.

Přesné termíny jsou oznámeny vždy s časovým předstihem (nástěnky).

číslo účtu: 27-7169830247/0100