Úplata za předškolní vzdělávání činí 595,-Kč na školní rok 2021/2022.

Stravné dětí do 6 let je 40,- Kč. ( přesnídávka 10,- Kč, oběd 20,-Kč, svačinka 10,-Kč)

Stravné dětí 7 let (odložená školní docházka) je 43,- Kč. ( přesnídávka 11,-Kč, oběd 21,-Kč, svačinka 11,-Kč)

Platby za školné a stravné je možné uskutečnit Inkasem nebo bankovním převodem.

Platí se v termínu okolo 5. dne v měsíci, nejpozději do 15. příslušného měsíce.

Přesné termíny jsou oznámeny vždy s časovým předstihem (nástěnky).

číslo účtu: 27-7169830247/0100