Rozpočtové výhledy na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2023 až 2024 (pouze školy, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno):

https://mestokladno.cz/rozpoctove-vyhledy-na-rok-2022-a-strednedobe-vyhledy-rozpoctu-na-obdobi-let-2023-az-2024/d-1490855/p1=2100051134https://www.mestokladno.cz/zverejneni-rozpoctu-kladenskych-zakladnich-a-materskych-skol-zrizovanych-statutarnim-mestem-kladnem/ds-200864/archiv=0&p1=2100051134

Zde najdete rozpočet konkrétně naší MŠ pro rok

2022 https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1490870 a https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1490871

2020 https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1479363

2019 https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1472783