Zveřejnění rozpočtu v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti naleznete po kliknutí na následující odkaz:

https://www.mestokladno.cz/zverejneni-rozpoctu-kladenskych-zakladnich-a-materskych-skol-zrizovanych-statutarnim-mestem-kladnem/ds-200864/archiv=0&p1=2100051134

Zde najdete rozpočet konkrétně naší MŠ pro rok

2020 https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1479363

2019 https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1472783