Zápisy

Vážení rodiče, v záložkách Zápisy do ZŠ najdete všechny potřebné informace pro zápisy předškoláků do základních škol Zápisy do MŠ najdete všechny potřebné informace pro zápisy do mateřské školy Formuláře/dokumenty najdete všechny důležité dokumenty ke stažení Předem děkujeme za dodržení …

Znovuotevření MŠ od 12. 4. 2021 – aktualizováno

Vážení rodiče,

dovoluji si vám zaslat informace ohledně otevření mateřské školy pro předškoláky a děti rodičů pracujících v IZS od 12. 4. 2021.

Pro koho je MŠ od 12. 4. 2021 otevřena:

Pro děti, jimž bude 6 let a více k 31. 8. 2021 a pro děti pracujících rodičů v IZS.

Tato docházka je povinná pro všechny předškoláky, včetně dětí, které budou mít odklad školní docházky od 1. 9. 2021.

Testování dětí:

Testování je povinné pro všechny děti, formou antigenních testů z kraje nosu. U testování je možná přítomnost zákonného zástupce dětí a bude prováděno 2x v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) v 1. třídě ve Foustkově vile a v kanceláři v budově MŠ Herbenova. Pokud dítě přijde do MŠ v úterý nebo ve středu prvně, bude testováno v tento den.

Testování bude probíhat vždy od 6.30 do 7.30 hodin. Prosím tedy rodiče o přísné dodržení tohoto časového rozmezí. Vzhledem k začátku výuky od 8 hodin není možné děti testovat později. Je nutné počítat se zdržením 15 minut po testu, než budou výsledky. Test bude proveden v kanceláři a na výsledek si počkáte i s dítětem venku na zahradě škol.

Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid – 19 v posledních 90 dnech. Rodiče toto písemně prokáží lékařským potvrzením.

Organizace při vyzvedávání a předávání dětí:

Děti budou rozděleny do skupin po max počtu 15 dětí. Tyto skupiny se již dále nebudou mísit. Každá skupina bude v jiné třídě, ve Foustce jedna skupina, v Herbence dvě skupiny. Děti předem rozdělí třídní učitelka a ředitelka.

Děti si převezme paní učitelka mezi vchodovými dveřmi i s věcmi, proto prosím o uložení náhradního oblečení i oblečení na zahradu do pevné tašky. Do budov rodiče nesmí.

Totéž bude probíhat i při vyzvedávání dětí ze školy.

Po obědě si děti můžete vyzvedávat podle stávajícího času, jak jste zvyklí a odpoledne si děti můžete vyzvednout od 14h do 16.15h.

Do mateřské školy nebudou i nadále přijímány děti s respiračními příznaky onemocnění (rýma, kašel, nevolnost, teplota…). Pokud má dítě alergie a nemáme potvrzení od lékaře již založené, tak ho prosím také přineste.

Vždy v pondělí nahlásíte paní učitelce docházku dítěte na celý týden!

Děti nemusí mít v MŠ roušky.

Vyřiďte prosím pozdravy dětem od nás všech.

Jana Klemensová, DiS.

Ředitelka MŠ

V Kladně dne 7. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O UZAVŘENÍ MŠ dle vládního rozhodnutí ZE DNE 26.2.2021

Mateřská škola bude UZAVŘENA až do odvolání. Prosím, sledujte aktuální situaci ohledně měnících se nařízení.

(Po dobu uzavření MŠ bude možno volat na tel 602 432 486 nebo zaslat dotaz na mail: reditelka@msherbenova.cz či ms.drfoustky@gmail.com)

Pokud potřebujete formulář Žádosti o ošetřovné, najdete ho zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Pokud budou rodiče potřebovat „krizovou školku“, bude pro tyto účely sloužit ZŠ Norská. Na pracovišti této školy bude probíhat péče o děti od 3 let. Prozatím se bude jednat o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, u hasičů, policie nebo u armády ČR. Pracovník požádá o umístění dítěte zaměstnavatele, následně bude, buď zaměstnavatel nebo pracovník, kontaktovat Bc. J. Chuchlera (Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 294, mob.: 702 200 563 e-mail: chuchler@kr-s.cz ) z odboru školství Kraje úřadu Středočeského kraje, a ten potvrdí umístění dítěte do „krizové“ školy.

Prosím rodiče předškoláků, aby pravidelně sledovali web a v kolonce „Distanční výuka“ dětem vytiskli pracovní listy, které po ukončení uzavření MŠ odevzdají paní učitelce.

Vstup do mateřské školy je od 25. 2. 2021 povolen jen v respirátorech FFP2, KN95 nebo v nanoroušce, prosíme o toto striktní dodržování!

Aktualizováno!!! Informace o nařízené karanténě

Vážení rodiče, dle nařízení KHS se karanténa prodlužuje do soboty 27. 2. !!!

Testování všech osob, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, nařizuje mimořádné opatření. Bod 4 uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě je zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m