Zdražení stravného

Mateřská škola Kladno, Herbenova 1900, sídlo: Dr. Foustky 1900, IČO: 75033747

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstání cen potravin a zachování kvality jídla jsme nuceni navýšit cenu stravného a to následovně od 1. 11. 2021:

děti do 6let:

přesnídávka: 10 Kč

oběd: 20 Kč

svačina: 10 Kč

děti 7leté:

přesnídávka: 11 Kč

oběd: 21 Kč

svačina: 11 Kč

 

Radka Kozelková

vedoucí kuchyně MŠ Herbenova

Herbenova 1900, Kladno 272 01 e-mail: msh.jidelna@msherbenova.cz

tel.: 602 432 48

Výsledky zápisů do MŠ a informace pro rodiče

Vážení rodiče, zde najdete seznamy přijatých dětí na obě budovy MŠ Herbenova. Číslo dítěte jste obdrželi v SMS zprávě po zápisu.

Pokud vaše dítě bylo přijato, prosíme

  • Vyzvedněte si v MŠ prázdný Evidenční list (EL) nebo si ho zde stáhněte
  • Vámi vyplněný a od pediatra potvrzený EL doneste osobně v úterý 1. a středu 2. 6. 2021, mezi 8.00 – 12.00 hodin
  • Na základě vyplněného a potvrzeného ELm bude vydáno Rozhodnutí o přijetí
  • V případě nedodržení termínu odevzdání EL bude místo Vašeho dítěte nahrazeno dalším v pořadí
  • Povinná informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 16.6.2021 od 15.00 hodin ve žluté budově Herbenova

Pokud vaše dítě nebylo přijato, prosíme

  • Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte osobně ve čtvrtek 3. 6. 2021 v době od 8.00 – 12.00 hodin v budově Herbenova
  • Zpětvzetí žádosti v případě přijetí dítěte do jiné MŠ si vyzvedněte také ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

Děkujeme!